[tm_pb_section admin_label="section"][tm_pb_row admin_label="row"][tm_pb_column type="4_4"][tm_pb_toggle admin_label="Toggle" title="Yleiset sopimusehdot CASHBACK WORLD -jäsenille" open="off" use_border_color="off" border_color="#ffffff" border_style="solid"]

Versio: Maaliskuu 2018

Johdanto A. myWorld Finland Oy (jäljempänä ”myWorld”), Äyritie 18, 01510 Vantaa, y-tunnus 2433042-6, pitää yllä ostoyhteisöä, jonka ansiosta osallistujat (jäljempänä ”jäsenet) voivat saada etuja ostamalla tavaroita ja palveluja myWorldin yhteistyöyrityksiltä (jäljempänä „yhteistyöyritykset) (jäljempänä "Cashback World -ohjelma”).

B. Ymmärtämisen helpottamiseksi näiden yleisten sopimusehtojen lopussa liitteessä 1 on sanasto, jossa selitetään ehdoissa käytetyt käsitteet. Oikeudellisesti määrääviä ovat näiden yleisten sopimusehtojen kohdissa 1–16 käytetyt käsitteet.

1. Sopimuksen kohde

1.1 Jäsenen yhteistyöyrityksiltä ostamat tavarat ja palvelut (jäljempänä ”ostokset”) kirjataan Cashback World -ohjelmaan. Cashback World -ohjelman käyttämiseksi jäsenellä on seuraavat mahdollisuudet ostostensa kirjaamiseen: Cashback Card sekä myWorldin tarjoamien verkkokanavien käyttö yhteistyöyritysten verkkokaupoissa. Nämä ostosmahdollisuudet on kuvattu tarkemmin kohdassa 4.3.

1.2 Jäsenellä on oikeus osallistua Cashback World -ohjelmaan näiden yleisten sopimusehtojen mukaisesti ja saada siihen liittyvät ostoedut.

2. Sopimuksen perusta

2.1 Kun myWorld hyväksyy hakijan rekisteröintihakemuksen, hänestä tulee myWorldin jäsen ja hän saa henkilökohtaisen tunnistenumeron (jäljempänä ”jäsentunnus”), jota ei voi siirtää toiselle henkilölle. Se oikeuttaa osallistumaan Cashback World -ohjelmaan (eikä siitä synny yhdistyksen jäsenyyttä, ks. kohta 16.2).

2.2 myWorldin ja jäsenen välisen sopimuksen solmimiseen tulee käyttää myWorldin toimittamaa rekisteröintiesitettä, verkkorekisteröintiä tai yhteistyöyritysten tarjoamaa rekisteröitymismahdollisuutta.

2.3 Jäsen vakuuttaa, että hänen myWorldille antamansa tiedot ovat oikeita, ja sitoutuu korvaamaan myWorldille vahingot ja seuraamukset, jotka johtuvat tietoisesti totuudenvastaisten tietojen antamisesta. Jäsen sitoutuu ilmoittamaan myWorldille viipymättä mahdollisista muutoksista rekisteröinnin yhteydessä antamissaan henkilötiedoissa (erityisesti osoitteessaan, sähköpostiosoitteessaan, pankkiyhteydessään, puhelinnumerossaan jne.).

2.4 Kukin luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö saa rekisteröityä vain kerran (ts. saa olla vain yksi jäsentunnus). Rekisteröitymisen yhteydessä on ilmoitettava jäsenen koti- tai liiketoimintaosoite (kotipaikka). Jos jäsen rekisteröityy useita kertoja oikeudettomien ostoetujen hankkimiseksi, myWorldillä on oikeus sanoa sopimussuhde irti painavasta syystä sekä mitätöidä tällä tavoin hankitut ostoedut. Jos jäsen rekisteröityy useita kertoja, viimeksi rekisteröidyt jäsentunnukset poistetaan. Pelkästään moninkertaisen rekisteröitymisen avulla syntyneet ostoedut raukeavat.

3. Oikeudellinen suhde

3.1 myWorldin ja jäsenen välille ei synny minkäänlaista työ- , palvelus tai yhdistyssuhdetta (erityisesti ei yhdistyksen jäsenyyttä) Cashback World -ohjelmaan osallistuminen tapahtuu yksinomaan omavastuullisena, itsenäisenä ja oikeudellisesti myWorldistä riippumattomana toimintana.

3.2 Jäsenellä on oikeus vain ostoetuihin. Jäsenellä ei ole oikeutta tämän ylittävään korvaukseen. Jäsenellä ei ole oikeutta kulukorvauksiin. Tämä koskee erityisesti myös tapausta, jossa jäsen suosittelee Cashback World -ohjelmaa toisille.

3.3 Jäsenellä ei ole oikeutta edustaa myWorldiä, erityisesti ei ole oikeutta antaa Cashback World -ohjelmaan liittyviä vakuutuksia toisille jäsenille tai ottaa niitä vastaan. Jäsenellä ei ole oikeutta ottaa vastaan käteistä rahaa eikä suorittaa perintää myWorldin lukuun. Tämän kohdan 3.3 tietoinen rikkominen oikeuttaa myWorldin purkamaan sopimussuhteen painavasta syystä.

3.4 Ilman myWorldin etukäteen antamaa kirjallista lupaa jäsenellä ei ole oikeutta

(a) käyttää myWorldin tai yhteistyöyritysten logoja, kirjoitustapoja, tuotemerkkejä, mainoslauseita, domain-nimiä, muita tunnusmerkkejä tai vastaavia;
(b) luoda käyntikortteja, esityksiä, videoita, äänitiedostoja, kuvakaappauksia, verkkosisältöjä, mediasisältöjä, flyereitä, esitteitä, verkkosivuja, mainosmateriaalia, postilähetyksiä, postituksia, kotisivuja tai vastaavia, joissa viitataan myWorldiin tai Cashback World -ohjelmaan tai mainitaan ne, eikä levittää sellaisia kirjallisessa tai sähköisessä muodossa tai muulla tavoin eikä saattaa julkisesti saataville (esim. Youtuben tai Facebookin kaltaisten verkkosivustojen avulla);
© järjestää tilaisuuksia, esimerkiksi tiedotustilaisuuksia, tapahtumia, työpajoja, seminaareja jne., joissa viitataan myWorldiin tai Cashback World -ohjelmaan ja mainitaan ne; eikä
(d) yrittää saada yhteistyöyrityksiksi tai jäseniksi vähittäis- , tukku- tai muuta kauppaa harjoittavia eikä muita yrityksiä, jotka tarjoavat tavaroita tai palveluja loppukäyttäjille, mukaan luettuna huoltoasemat, franchising-yritykset ja tavaratalot, käydä neuvotteluja tai tunnustelukeskusteluja eikä harjoittaa minkäänlaista mainontaa tällaisten yritysten hankkimiseksi, erityisesti yrityksen alueella tai sen läheisyydessä.

4. Cashback World -ohjelma

4.1 Jäsen saa näiden yleisten sopimusehtojen mukaisesti ostoetuja tekemällä ostoksia yhteistyöyrityksissä, nimittäin Cashback -etua sekä Shopping Points -pisteitä. Ostoetuja ja niiden edellytyksiä kuvataan tarkemmin kohdassa 6.

4.2 myWorld tekee yhteistyöyritysten kanssa sopimuksia voidakseen taata jäsenille ostoetuja heidän ostoksistaan. Tämänhetkiset yhteistyöyritykset sekä kulloinkin myönnetyt ostoedut ovat nähtävissä osoitteessa www.cashbackworld.com.

4.3 Jäsenellä on seuraavat mahdollisuudet ostostensa kirjaamiseen:

4.3.1 Cashback Card on saatavana paperisena, muovisena tai virtuaalisena korttina (verkossa). Se ei ole maksuväline, vaan sitä käytetään ainoastaan ostotietojen keräämiseen.

4.3.2 Verkko-ostoksia tehdessään jäsen voi

(a) kirjautua kirjautumistiedoillaan osoitteeseen www.cashbackworld.com ja valita haluamansa yhteistyöyrityksen verkkokaupan tai

(b) mennä verkkokauppaan käyttäen toista myWorldin ostosten keräämiseen tarjoamaa verkkokanavaa

ja tehdä ostoksia suoraan yhteistyöyrityksen verkkokaupassa. Ostos voidaan rekisteröidä vain, jos jäsenen järjestelmä sallii evästeet ostotapahtuman aikana eikä käytössä ole mainostenesto- tai komentosarjanesto-ohjelmia. Verkko-ostoksia käsitellään tarkemmin kohdassa 5.

4.4 Kohtien 4.3.1 ja 4.3.2 tapauksissa yhteistyöyritys välittää rekisteröidyt osto- tai laskutustiedot myWorldille niistä kertyvien ostoetujen laskemiseksi.

5. Verkko-ostokset

5.1 Jäsenten tulee hankkia tietoa verkko-ostoksista sivuston www.cashbackworld.com UKK-osiosta.

5.2 Jäsenillä on oikeus perua etämyyntisopimus tai liiketilojen ulkopuolella solmittu sopimus 14 päivän kuluessa syitä ilmoittamatta (etämyynnin peruutusoikeus).

5.3 Verkko-ostoksista kertyvien ostoetujen hyvittäminen edellyttää kohdan 6.4 mukaisesti erityisesti, että etämyynnin peruutusaika on umpeutunut eikä jäsen ole perunut sopimusta.

5.4 Jäsenellä on oikeus ostoetuihin vain niissä yhteistyöyritysten liikkeissä tehdyistä ostoksista, jotka ovat lueteltuina sivustolla www.cashbackworld.com sen maan osalta, jossa jäsenen asuinpaikan tai liikepaikan osoite on (kirjoilla olon mukaisesti).

5.5 myWorldilla ei ole mahdollisuutta vaikuttaa yhteistyöyritysten (linkitettyihin) verkkokauppoihin, eikä se ole vastuussa niistä. Jos linkitetyillä verkkosivustoilla on lainvastaista tai muutoin hyvien tapojen vastaista sisältöä, myWorld sanoutuu nimenomaisesti irti niistä.

6. Cashback World -ohjelman ostoedut 6.1 Jäsenen Cashback World -ohjelmassa kirjatut ostokset tuottavat jäsenelle ostoetuja. Ostoedut perustuvat myWorldin ja kyseisen yhteistyöyrityksen välillä sopimuksella sovittuihin ehtoihin, joten ne vaihtelevat yhteistyöyrityksittäin, toimialoittain ja maittain. Ostoedut koostuvat Cashback-edusta (kohta 6.1.1) ja joillakin yhteistyöyrityksillä tehtävien ostosten osalta lisäksi Shopping Points -pisteistä (kohta 6.1.2).

6.1.1 Cashback: Jäsen saa Cashback World -ohjelmassa kirjatuista ostoksista enimmillään 5 % Cashback-etua, ja yksittäistapauksissa voidaan myös myöntää suurempi prosenttiosuus. Tähän sovelletaan sivustolla www.cashbackworld.com ilmoitettua kunkin yhteistyöyrityksen Cashback-prosenttia. Cashback- maksut suoritetaan kohtien 6.4–6.6 mukaisesti.

6.1.2 Shopping Points -pisteet: Jäsen saa Cashback Shopping Points -pisteitä ostoksista, jotka on kirjattu Cashback World -ohjelmaan ja jotka on tehty sellaisten yhteistyöyritysten liikkeissä, jotka myöntävät niistä Shopping Points -pisteitä. Jäsen voi lunastaa Shopping Points -pisteitä alennuksen saamiseksi sivustolla www.cashbackworld.com esitettyjen erityisten kampanjoiden yhteydessä tehdyistä ostoista. Tarkemmat yksityiskohdat on kuvattu kohdassa 7.

6.2 myWorld pidättää itsellään oikeuden poiketa tässä esitetyistä periaatteista erityiskampanjoiden yhteydessä. myWorld pyrkii tarjoamaan jäsenille mahdollisimman suuren valikoiman ostosmahdollisuuksia yhteistyöyrityksiltä ja sopimaan merkittäviä alennuksia yhteistyöyritysten kanssa voidakseen taata jäsenille runsaasti etuja. Jos jonkin yhteistyöyrityksen kanssa sovitaan poikkeavia ehtoja erityiskampanjojen muodossa (näin voi olla esim. epätyypillisten ostosten, kuten sopimuksen kestosta riippuvien matkapuhelinsopimusten, tai matkojen osalta), myWorld ilmoittaa niistä erikseen myyjän lisätietosivulla osoitteessa www.cashbackworld.com (vrt. seuraava kohta 6.3).

6.3 Kulloinkin myönnettävät edut ovat nähtävissä myyjän sivulla osoitteessa www.cashbackworld.com. Suosittelemme, että jäsen hankkii säännöllisesti tietoa yhteistyöyritysten ehtojen ajankohtaisesta tilanteesta. myWorldillä on oikeus muuttaa yksittäisiä yhteistyöyrityksiä koskevia ostoetuja kahden viikon varoitusajalla, mikäli ja siltä osin kuin yhteistyöyritysten kanssa sovitut ehdot muuttuvat. Jäsenelle kuuluvien ostoetujen laskemisessa tulee käyttää ehtoja, jotka ovat voimassa sillä hetkellä, kun jäsen on maksanut ostoksensa kokonaan.

6.4 Ostoetujen hyvittäminen edellyttää muun muassa,että jäsenen ostos on kokonaan maksettu eikä ole enää laillisia oikeuksia perua ostosta syitä ilmoittamatta, ts. erityisesti mahdollisen etämyynnin peruutusoikeuden on täytynyt umpeutua. Jos nämä ehdot täyttyvät, yhteistyöyritys vahvistaa ostoksen myWorldille ja tekee siitä laskelman. Jäsenelle hyvitetään tehdyistä ostoksista kertyvät ostoedut, joista yhteistyöyritykset ovat esittäneet laskelman myWorldille sunnuntaihin klo 23.00 mennessä (ostoedut). myWorld velvoittaa yhteistyöyritykset esittämään laskelman viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun tämän kohdan 6.4 ensimmäisen virkkeen edellytykset ovat täyttyneet. Ostoetujen maksaminen jäsenelle on mahdollista vasta, kun yhteistyöyritys on antanut siitä ohjeen myWorldille.

6.5 myWorld maksaa viikoittain Cashbackin 10 euron summasta alkaen jäsenen ilmoittamalle pankkitilille. Oikeus Cashbackiin vanhentuu, jos 10 euron summaa ei saavuteta kolmen vuoden kuluessa Cashbackin syntymisestä. 10 euron summan syntymisestä lähtien saatava vanhentuu 6 kuukauden kuluessa, jos jäsen ei ole antanut myWorldille pankkiyhteystietojaan. Maksuoikeuden syntyessä jäsentä muistutetaan vielä nimenomaisesti sähköpostitse tai postitse pankkiyhteystietojen antamisen välttämättömyydestä ja raukeamisen seurauksista.

6.6 Jos jäsen tekee ostoksia yhteistyöyrityksissä ulkomailla (paikan päällä tai verkossa), saattaa olla, että cashback ilmoitetaan ensiksi kyseisessä ulkomaisessa valuutassa. Kun yhteistyöyritysvahvistaa ostoksen, summa muunnetaan automaattisesti kyseisen jäsenen omaan valuuttaan jäsenen sisäänkirjautumisalueella Euroopan keskuspankin tai muun toimivaltaisen pankkilaitoksen sen päivän viitekurssin mukaan, jona maksu on saapunut yhteistyöyritykselle. Tämä ei rajoita kohtaa 5.4, ts. oikeus ostoetuihin on vain sellaisista ulkomaisista ostoksista, jotka on tehty Cashback World -verkkosivustolla kyseisen jäsenen osalta lueteltujen kanavien (esim. verkkokauppojen) kautta.

7. Shopping Points -pisteet

7.1 Jäsenille kirjataan Cashback World -ohjelmassa tietty määrä Shopping Points -pisteitä yhteistyöyrityksissä tehdyistä ostoksista (mikäli yritykset tarjoavat niitä).

7.2 Kirjattavien Shopping Points -pisteiden määrä riippuu ostossummasta sekä kyseisen yhteistyöyrityksen kanssa sovituista ehdoista. myWorld viittaa osoitteessa www.cashbackworld.com oleviin myyjäkohtaisiin sivuihin laskentaperusteina, joista selviää kyseisen yhteistyöyrityksen sadan euron ostoksista myöntämien Shopping Points -pisteiden määrä.

7.3 Shopping Points -pisteillä ei ole kiinteää nimellisarvoa. Niiden arvo määräytyy pikemminkin sen mukaan, minkä suuruisen alennuksen kyseinen yhteistyöyritys myöntää Shopping Points -pisteitä lunastettaessa. Shopping Points -pisteitä ei voida maksaa käteisenä eikä luovuttaa muille henkilöille korvausta vastaan. On kuitenkin sallittua lahjoittaa Shopping Points -pisteitä muille jäsenille.

7.4 Kertyneet Shopping Points -pisteet kirjataan jäsenelle, ja niitä voi seurata kirjautumisalueella. Jäsen voi lunastaa niitä ostoksiin alennuksen saamiseksi tietyissä osoitteessa www.cashbackworld.com ilmoitetuissa kampanjoissa. Shopping Points -pisteitä voi lunastaa vain kyseisen ostoksen osalta ilmoitetun määrän.

7.5 myWorld myöntää ostoetuja myös ostoksista, joiden yhteydessä jäsen lunastaa Shopping Points -pisteitä. Ostoetujen suuruus määräytyy tässä tapauksessa ostosummasta, josta on vähennetty Shopping Points -pisteiden lunastuksen vuoksi myönnetty alennus.

7.6 Shopping Points -pisteet vanhentuvat kolmen vuoden kuluttua. Kolmen vuoden määräaika alkaa sen vuoden lopusta, jolloin Shopping Points -pisteet ovat kertyneet.

8. Henkilökohtainen jäsenalue

8.1 myWorld antaa jäsenen käyttöön maksutta henkilökohtaisen jäsenalueen osoitteessa www.cashbackworld.com (sisäänkirjautumisalue). Siellä jäsen voi milloin tahansa nähdä tekemänsä ostokset sekä tiedot Cashback World -ohjelmasta saatavista ostoeduista antamalla käyttäjänimensä ja salasanansa. myWorld vastaa Cashback World -verkkosivustojen ja osoitteessa www.cashbackworld.comolevan sisäänkirjautumisalueen mahdollisista käyttökatkoista vain kohdan 12 mukaisesti.

8.2 Jäsenen on käsiteltävä henkilökohtaisen jäsenalueen käyttäjätietoja (käyttäjänimeä, salasanaa ja PIN-koodia) turvallisesti ja ehdottoman luottamuksellisesti. Käyttäjänimeä ja salasanaa ei saa missään oloissa antaa ulkopuolisten saataville. Jäsen voi muuttaa henkilökohtaisia asetuksiaan milloin tahansa osoitteessa www.cashbackworld.com (kirjautumisalueella).

8.3 Jäsen sitoutuu ilmoittamaan myWorldille viipymättä kaikki tapaukset, joissa hänen pääsytietojaan on käytetty väärin. Jäsenen pääsyn välittömän eston jälkeen hänelle lähetetään myöhemmin uudet pääsytiedot tekstiviestillä, sähköpostilla tai postitse. myWorld vastaa jäsenelle väärinkäytöstä johtuvista vahingoista vain kohdan 12 mukaisesti.

9. Suosittelijan vaihto tai nimeäminen

Jäsenet, jotka eivät ole kuuteen kuukauteen tehneet ostoksia yhteistyöyrityksissä, voivat vaihtaa mahdollista suosittelijaansa tai nimetä toisen jäsenen tämän suostumuksella suosittelijaksimyWorldiin nähden.

10. Tietosuoja

10.1 myWorld kerää, tallentaa ja käsittelee tietosuojalainsäädännön mukaisena rekisterinpitäjänä jäsenten henkilötietoja, kuten ostokäyttäytymistä ja tehtyjä ostoksia koskevia tietoja, siinä määrin kuin se on tarpeen Cashback World -ohjelman toteuttamiseksi, toisin sanoen ostoetujen laskemiseksi. myWorld käyttää jäsenten tietoja myös personoitujen tietojen lähettämiseen heille myWorldinja yhteistyöyritysten tarjouksista ja tuotteista, mikäli jäsen antaa tätä koskevan suostumuksen.

10.2 Kaikki jäsenten yhteydenotot henkilökohtaisia tietoja koskevien tietojen saamiseksi tai tietojen muuttamiseksi ja poistamiseksi voidaan osoittaa suoraan myWorldille (myWorld Finland Oy, Äyritie 18, 01510 Vantaa).

10.3 Lisää tietosuojalainsäädännön kannalta merkityksellisiä Cashback World -verkkosivuston käyttöön liittyviä määräyksiä on tietosuojaselosteessa osoitteessa www.cashbackworld.com.

10.4 myWorldkäyttää kansainvälisesti tunnustettuja turvatekniikoita suojatakseen jäsenten tiedot asiattomien pääsyltä. myWorld vastaa internetin kautta välitettyjen tietojen turvallisuudesta vain kohdan 12 mukaisesti.

11. Palvelun häiriöt

11.1 myWorldin palvelun laajuus rajoittuu Cashback World -ohjelman toteuttamiseen yleisissä sopimusehdoissa kuvatulla tavalla.

11.2 Jäsenen yhteistyöyrityksissä tekemistä ostoksista syntyvät oikeudet ja velvollisuudet koskevat yksinomaan kyseisiä yhteistyöyrityksiä. myWorld ei siten anna myöskään minkäänlaista takuuta eikä ota vastuuta yhteistyöyritysten suoritusvelvollisuuksista, kun yhteistyöyrityksen kanssa on tehty sopimus, erityisesti, jos yhteistyöyritys ei noudata sopimusta tai noudattaa sitä huonosti.

12. Vastuu

12.1 myWorld vastaa rajoittamattomasti henkeen, ruumiiseen tai terveyteen kohdistuvista vahingoista, jotka johtuvat myWorldin tahallisesta tai tuottamuksellisesta velvollisuuden rikkomisesta. myWorld vastaa rajoittamattomasti myös muista vahingoista, jotka johtuvat myWorldin tahallisesta tai törkeän tuottamuksellisesta velvollisuuden rikkomisesta.

12.2 Jos myWorld rikkoo tuottamuksellisesti velvollisuuksia, jotka ovat sopimuksen asianmukaisen ja moitteettoman toteuttamisen kannalta olennaisia ja joiden täyttämiseen jäsen siten luottaa ja joihin hänen on kohtuudella voitava luottaa (olennaiset sopimusvelvoitteet), myWorldin vastuu tästä aiheutuvista vahingoista rajoittuu tyypilliseen ja ennakoitavissa olevaan vahinkoon.

12.3 Muut vahingonkorvausvaatimukset ovat poissuljettuja lukuun ottamatta sitä, mitä seuraavassa kohdassa 12.5 sanotaan. Tämä koskee erityisesti tapauksia, joissa syy ei ole myWorldin, esim.

(a) katkot jäsenen pääsyssä internetiin

(b) muut tekniset ja elektroniset virheet (i) internetin kautta tapahtuvassa tietojenvälityksessä sekä (ii) myWorld- internetportaalin käytössä, myWorld- tekstiviestipalvelussa ja myWorld-mobiililaitesovelluksissa, mikäli nämä viat eivät ole myWorldin vastuun piirissä

© myWorldin vastuuseen kuulumattomat tekniset ja elektroniset viat, jotka estävät Cashback World -ohjelmassa tehtyjen ostosten tietojen keräämisen (erityisesti mahdolliset jäljityskatkot ja niistä seuraavat tietojen katoamiset)

(d) matkapuhelinverkkojen tai päätteiden käytettävyyden katkot ja

(e) jäsenen mobiilipäätelaitteiden puutteellinen toimintakyky.
Tavaroita koskeva kauppasopimus tai palveluita koskeva sopimus syntyy yksinomaan jäsenen ja yhteistyöyrityksen välille.

12.4 Mikäli myWorldin vastuu on rajattu tai suljettu pois, rajoitukset tai poissulkemiset koskevat myös myWorldin työntekijöiden, edustajien ja sen toimeksiannosta toimivien henkilökohtaista vastuuta.

12.5 Tämän kohdan 12 mukaiset vastuunrajoitukset ja vastuunvapaudet eivät vaikuta myWorldin vastuuseen, joka perustuu tuotevastuulain pakottaviin määräyksiin, vian tai puutteen vilpilliseen salaamiseen tai esineen laatua koskevan takuun myöntämiseen.

13. Kustannukset

13.1 Rekisteröityminen ja osallistuminen Cashback World -ohjelmaan on jäsenelle maksutonta.

13.2 Rekisteröidyttäessä hankittava Cashback Card on jäsenelle maksuton.

14. Jäsenenoikeus päättää sopimussuhde

14.1 Jäsenellä on oikeus päättää sopimussuhde myWorldin kanssa milloin tahansa kirjallisella ilmoituksella. Jäsenellä ei lisäksi ole velvollisuutta tehdä ostoksia tai toteuttaa muita toimia voimassa olevassa sopimussuhteessa.

14.2 Sopimussuhteen päättyessä jäsenellä on oikeus vain niihin Cashback World -ohjelman mukaisiin ostoetuihin, joilla oli peruste jo sopimussuhteen päättymisajankohtana, ts. kun Cashbackiinoikeuttava ostos on tehty ennen sopimussuhteen päättämistä. Kyseiseen ajankohtaan mennessä kertyneet Shopping Points -pisteet raukeavat aina sopimussuhteen päättyessä. Mikäli jäsen sanoo sopimussuhteen irti painavasta syystä, hän voi kuitenkin lunastaa Shopping Points -pisteet vielä kahdeksan viikon ajanjaksolla sopimuksen päättämisestä kohdassa 7 kuvatulla tavalla.

15. myWorldinoikeus päättää sopimussuhde

15.1 myWorld voi irtisanoa sopimussuhteen ilman syytä 30 päivän irtisanomisajalla tai painavasta syystä välittömästi. Painaviksi syiksi katsotaan myWorldin tai kyseisten yhteistyöyritysten taloudellisten etujen tai maineen merkittävän vahingoittamisen lisäksi erityisesti olennaisten sopimusvelvoitteiden rikkominen. Olennaisiin sopimusvelvoitteisiin kuuluvat kohtien 2.3, 2.4, 3.3 ja 3.4 mukaiset jäsenen velvollisuudet

15.2 Jäsenen rikkoessa tietoisesti näitä velvoitteita hän vastaa myWorldille kaikista siitä aiheutuvista vahingoista ja vaatimuksista. Tämä koskee myös kustannuksia, joita syntyy puolustautumisesta kolmansien osapuolten tätä koskevilta vaatimuksilta. Lisäksi myWorldillä on oikeus vaatia jäseneltä korvaus vahingosta, joka myWorldille on syntynyt jäsenen velvollisuuksien rikkomisen takia, mukaan luettuna oikeudenkäyntikustannukset.

15.3 Sopimussuhteen päättyessä jäsenellä on oikeus vain niihin Cashback World -ohjelman mukaisiin ostoetuihin, joilla oli peruste jo sopimussuhteen päättymisajankohtana, ts. kun Cashbackiinoikeuttava ostos on tehty ennen sopimussuhteen päättämistä.

15.4 Jos myWorld purkaa sopimuksen välittömästi painavasta syystä, joka ei ole kuitenkaan jäsenen tuottamuksellisesti tai tahallisesti aiheuttama, jäsen voi lunastaa kyseiseen ajankohtaan mennessä kertyneet Shopping Points -pisteet vielä 8 viikon ajanjaksolla sopimussuhteen päättymisen jälkeen kohdan 7 mukaisesti. Muussa tapauksessa Shopping Points -pisteet raukeavat jo sopimuksen päättyessä.

16. Yleiset määräykset

16.1 Jäsenellä on vain etukäteen annetulla kirjallisella luvalla oikeus luovuttaa myWorldiltä olevia saataviaan (tai yleensä Cashback World -ohjelmaan osallistumisesta syntyviä oikeuksiaan) tai käyttää niitä vakuutena.

16.2 Osallistuminen Cashback World -ohjelmaan merkitsee pelkkää vaihtosuhdetta, eikä siitä siten synny yhtiöoikeudellista yhteyttä jäsenen ja myWorldin välillä, erityisesti ei synny jäsenyyttä yhdistyksessä.

16.3 Yksittäistapauksissa tehdyt, yksilölliset sopimukset ovat joka tapauksessa ensisijaisia näihin yleisiin sopimusehtoihin nähden. Sellaisten sopimusten sisällön kannalta ratkaiseva on kirjallinen sopimus tai myWorldin kirjallinen vahvistus. Oletuksena on, että osapuolet eivät ole tehneet suullisia sopimuksia. myWorldillä on lisäksi oikeus lähettää jäsenelle sopimuslausumia ja sopimuksen toteuttamiseen tarvittavia tietoja myös tekstiviestitse tai sähköpostitse, mikäli jäsen on antanut kyseiset yhteystiedot eikä vastusta tätä.

16.4 Jäsenelle kirjallisessa ja/tai muussa sähköisessä muodossa (fyysisesti tai sähköisesti) ilmoitetut muutokset näihin yleisiin ehtoihin tai muut sopimukset Jäsenen ja myWorldin kesken katsotaan Jäsenen hyväksymiksi, mikäli Jäsen ei vastusta niitä yhden kuukauden kuluessa muutosilmoituksen vastaanottamisesta. myWorld ilmoittaa muutosilmoituksessa Jäsenelle nimenomaisesti, että sopimus ilmoitettuine muutoksineen astuu voimaan, ellei Jäsen vastusta niitä kirjallisesti annetussa määräajassa. Yleisiin ehtoihin tehdyt muutokset katsotaan Jäsenen hyväksymiksi vain, mikäli muutosilmoitus on tosiasiallisesti annettu.

16.5 Jäsenellä tarkoitetaan sopimuksessa sekä luonnollisia henkilöitä ja oikeushenkilöitä.

16.6 Jos jokin sopimusehto on kokonaan tai osittain pätemätön tai täytäntöönpanokelvoton, tämä ei vaikuta muiden määräysten pätevyyteen.

16.7 Tähän sopimussuhteeseen sovelletaan Suomen lakia. Kansainvälisen kauppalain soveltaminen on poissuljettua.

16.8 Jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn, kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

16.9 Rekisteröityminen ja osallistuminen Cashback World -ohjelmaan on sallittua 14 vuotta täyttäneille. Täysi-ikäisyyden saavuttamiseen saakka vaaditaan huoltajien kirjallinen suostumus.

16.10 Jäsen sitoutuu maksamaan itse kaikki maksut, verot jne., joita jäsenelle koituu ostoetujen saamisesta.

Liite 1
Sanasto

”Cashback”on kohdassa 6.1.1 tarkemmin kuvattu ostoetu.

”Cashback Card”on muovi- tai paperikortti tai virtuaalikortti (ladattavissa mobiilisovelluksella), jonka avulla kirjataan jäsenten yhteistyöyrityksissä tekemät ostokset Cashback World -ohjelmaan. Kyse ei ole maksuvälineestä.

”Suosittelija”on jäsen (yhteistyöyritys, yhteistyökumppani jne.), joka on suositellut toista jäsentä tai joka on merkitty kyseisen jäsenen suosittelijaksi myWorldissä yhdellä kohdassa 9 mainituista edellytyksistä.

”Rekisteröintiflyeri”on asiakirja, joka on offline-rekisteröitymisen yhteydessä täytettävä ja lähetettävä allekirjoitettuna myWorldille jäsenyyden ottamista koskevan sitovan tarjouksen antamiseksi myWorldille.

”Cashback World -ohjelma” on myWorldin ylläpitämä ostoyhteisö, jossa jäsenet saavat Cashback World -ohjelmassa ostoetuja ostaessaan yhteistyöyritysten tavaroita ja palveluita.

”Jäseniä” ovat kaikki henkilöt, jotka ovat tehneet myWorldin kanssa sopimuksen jäsenyyden luomisesta myWorldissa näiden yleisten sopimusehtojen mukaisesti, niin kauan kuin tämä sopimus on voimassa, ts. kumpikaan sopimuspuoli ei ole päättänyt sitä.

”Jäsentunnus”är ett av myWorldon myWorldin antama ainutkertainen numero, jolla jäsen tunnistetaan ja jonka avulla yhteistyöyrityksissä tehdyt ostokset rekisteröidään.

”Ostoedut” ovat kaikki ne edut, joita jäsen voi saada Cashback World -ohjelmassa tekemällä ostoksia yhteistyöyrityksissä. Tällä tarkoitettavia etuja ovat Cashback sekä Shopping Points -pisteet.

”Yhteistyöyritykset” ovat yrityksiä, jotka ovat sopimussuhteessa myWorldin kanssa ja joilta jäsenet voivat saada ostoetuja Cashback World -ohjelmassa ostamalla tavaroita ja palveluja.

”Sisäänkirjautumista vaativa jäsenalue” on kohdassa 8 tarkemmin kuvattu kyseisen jäsenen sisäänkirjautumisalue Cashback World -verkkosivustoilla (www.cashbackworld.com).

”Shopping Points -pisteet”ovat kohdassa 7 tarkemmin kuvattu ostoetu.

[/tm_pb_toggle][tm_pb_toggle admin_label="Toggle" title="Käyttöehdot" open="off" use_border_color="off" border_color="#ffffff" border_style="solid"]

Kaikki sähköistä kaupankäyntiä koskevan lain mukaiset yritystiedot ovat osoitteessa [http://bit.ly/2D8PG0S].

Tämän myWorld Finland Oy:n (jäljempänä lyhyesti ”myWorld”) verkkosivuston käyttö tapahtuu tässä esitettyjen käyttöehtojen mukaisesti. Cashback World -jäseniä koskevat lisäksi yleiset sopimusehdot ja muut sopimusasiakirjat. Yhteistyöyrityksiä koskevat lisäksi solmittu yhteistyöyrityssopimus ja lisäsopimusasiakirjat. Tämän sivuston käyttäjät hyväksyvät nämä käyttöehdot sekä sen, ettei myWorldia voida missään tapauksessa saattaa vastuuseen tämän sivuston käytöstä. myWorld voi ajoittain muuttaa ja täydentää näitä käyttöehtoja päivittämällä niitä.

myWorld pyrkii parhaansa mukaan antamaan oikeat ja ajankohtaiset tiedot tällä verkkosivustolla. Sivustolla olevien tietojen oikeellisuutta ei kuitenkaan taata. Tämän sivuston käyttäjät hyväksyvät sen, että tälle sivustolle tuleminen ja kaikki sivuston ja sen sisällön käyttö tapahtuvat omalla riskillä. myWorld ei vastaa mistään vahingoista, joita syntyy tälle sivustolle tulemisesta, sen käyttämisestä tai käytön mahdottomuudesta tai sivustolla olevista mahdollisista virheistä tai puutteellisuuksista. Kaikki tämän sivuston kuva- , teksti- ja äänitiedostot sekä animaatiot, videot ja kaikki muut sivuston komponentit on suojattu tekijänoikeudellisesti, eikä niitä saa myydä, ladata, muuttaa, käyttää uudelleen, ohjata uudelleen tai hyödyntää muulla tavoin ilman etukäteen annettua nimenomaista ja kirjallista lupaa. Sisäisellä latausalueella näitä tiedostoja saa hyödyntää vain yksityiseen käyttöön.

myWorld pidättää itsellään oikeuden sulkea mahdollisesti henkilöitä palvelun ja/tai lähetysten ulkopuolelle, jos tähän on painavia syitä.

myWorld vastaa mahdollisista lainvastaisista toiminnoista tai tiedoista, jotka johtavat tältä sivustolta elektronisilla viittauksilla World Wide Webin muuhun tarjontaan, sekä sisällöistä, joita henkilöt asettavat foorumeillemme keskustelujen yhteydessä, vain siinä tapauksessa, että myWorld on todella tiennyt niistä eikä ryhdy välittömästi toimiin kyseisten tietojen poistamiseksi tai pääsyn estämiseksi niihin. myWorld voi milloin tahansa poistaa syrjivät, sopimattomat, epämoraaliset ja lainvastaiset sisällöt.

Vastaamme mielellämme lisäkysymyksiin näistä käyttöehdoista ja yleisistä sopimusehdoista osoitteessa

myWorld Finland Oy
Äyritie 18,
01510 Vantaa

Puhelin: +358 29 3400 620
Faksi: +358 29 3400 639
Sähköposti: service.fi@cashbackworld.com

Osakeyhtiö, kotipaikka Vantaa
y-tunnus 2433042-6

VASTUUVAPAUSILMOITUS

1. myWorld Finland Oy (jäljempänä ”myWorld”) ei takaa käyttöön annettujen tietojen ajankohtaisuutta, oikeellisuutta, täydellisyyttä, lainmukaisuutta ja/tai laatua. Tämä koskee myös kaikkia verkkosivustolla tarjottuja tuotteita ja palveluja mukaan luettuna tuotekuvaukset, hinnat sekä myWorldin sopimuskumppaneista annetut tiedot. Tekniset viat ja/tai huoltotyöt sekä muut syyt (esim. sivuston uudistaminen) voivat aiheuttaa lyhyitä tai pitempiä käyttökatkoja. myWorld ei takaa sivuston käytettävyyttä eikä pääsyä sille. myWorldille esitettävät vastuuvaatimukset, jotka perustuvat materiaalisiin tai immateriaalisiin vahinkoihin (esim. menetetty voitto, hukkaan menneet panostukset, kadonneista tiedoista johtuvat vahingot, rikastumiseen tähtäävät vaatimukset, asianajokustannukset tai sopimuksen laatimisesta perittävät maksut), jotka ovat aiheutuneet tarjottujen tietojen käyttämisestä tai virheellisten ja epätäydellisten tietojen käyttämisestä, ovat aina poissuljettuja, ellei syynä ole todistettavasti myWorldin tahallinen tai törkeän tuottamuksellinen toiminta. Kaikki tarjoukset ovat sitoumuksettomia. myWorld pidättää itsellään nimenomaisesti oikeuden ilman erillistä ilmoitusta muuttaa tai täydentää sivuston osia tai koko tarjontaa tai poistaa sen tai lopettaa niiden julkaisemisen tilapäisesti tai lopullisesti.

2. myWorld ei myöskään ole vastuussa hyperlinkeistä ja niiden sisällöstä. myWorld ei takaa hyperlinkkien ajankohtaisuutta, oikeellisuutta, täydellisyyttä, lainmukaisuutta eikä laatua. Kaikki tähän liittyvä vastuu on linkitetyn sivuston ylläpitäjällä. myWorld ei voi vaikuttaa hyperlinkkien tulevaan muotoiluun, sisältöihin eikä tekijänoikeuksiin. Siksi myWorld sanoutuu täten nimenomaisesti irti sellaisten hyperlinkkien sisällöstä, joita on muutettu linkin asettamisen jälkeen, sekä myWorldin luomien vieraskirjojen, keskustelufoorumien ja sähköpostilistojen vieraasta sisällöstä. Linkitettyjen verkkosivustojen jatkuva sisällöllinen valvonta ilman konkreettista epäilyä lainvastaisuudesta ei ole kohtuullista, mutta lainvastaisuuksien ilmetessä linkitykset poistetaan viipymättä.

3. Tätä verkkosivustoa saa käyttää vain tiedotustarkoituksiin sekä yksityisiin ja liiketoimintaan liittyviin tarkoituksiin. Koko verkkosivuston sisältö on tekijänoikeudellisesti suojattu. Tämä pätee siitä riippumatta, onko sisällöt annettu käyttöön maksua vastaan vai maksutta. Monistaminen, käyttäminen, vuokralle tai lainaksi antaminen, julkaiseminen tai muunlainen käyttö on sallittua vain myWorldin nimenomaisella kirjallisella luvalla. Tämän kiellon rikkominen voi johtaa oikeudellisiin seurauksiin erityisesti tunnusmerkkeihin, tekijänoikeuksiin ja kilpailuoikeuteen liittyvien määräysten perusteella. myWorld pidättää itsellään nimenomaisesti kaikki tätä verkkosivustoa koskevat tekijänoikeudet, tuotemerkkioikeudet ja käyttöoikeudet (teoksen käyttöoikeus ja käyttöoikeuden myöntäminen).

4. myWorld pitää tärkeänä henkilökohtaisten tietojen huolellista ja luottamuksellista käyttöä. Jos käyttäjillä on mahdollisuus antaa henkilökohtaisia tai liiketoimintaan liittyviä tietoja (sähköpostiosoitteita, nimiä, osoitteita) internet-tarjonnan yhteydessä, niiden antaminen on täysin vapaaehtoista.

5. Tätä vastuuvapausilmoitusta on pidettävä osana internet-tarjontaa. Mikäli tämän tekstin yksittäiset muotoilut eivät ole (enää tai kokonaan) voimassa olevan lainsäädännön mukaisia, tämä ei vaikuta asiakirjan muiden osien sisältöön eikä pätevyyteen.

6. myWorld ei myöskään vastaa käyttäjien luomista sisällöistä, joita levitetään sen verkkosivustolla. myWorld ei vastaa mainittujen sisältöjen aiheuttamista vahingoista. Jokainen, joka kirjoittaa verkkosivustolle kommentteja tai arvosteluja, olivatpa ne minkätyyppisiä tahansa, vastaa kirjoituksestaan itse. Jos kolmannet osapuolet loukkaavat oikeuksia, loukkausten aiheuttajan on korvattava myWorldille kaikki aiheutuneet vahingot ja vaatimukset. myWorld pidättää itsellään oikeuden poistaa sisällöt, joiden tiedetään olevan lainvastaisia, hyvien tapojen vastaisia tai muutoin vahingollisia myWorldin maineelle; tällaisissa tapauksissa ei voida esittää vaatimuksia myWorldille.

[/tm_pb_toggle][tm_pb_toggle admin_label="Toggle" title="Yksityisyydensuoja" open="off" use_border_color="off" border_color="#ffffff" border_style="solid"]

TIETOSUOJASELOSTE EU:N TIETOSUOJA-ASETUKSEN 13 JA 14 ARTIKLAN MUKAISIA TIETOJA

myWorld Finland Oy ottaa henkilötietojesi ja yritysten tietojen suojan hyvin vakavasti ja pyrimme siihen, että palvelujemme käyttö on mahdollisimman turvallista. Sitoudumme noudattamaan tietosuojalainsäädäntöä. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, mitä tietojasi keräämme ja käytämme, mihin tarkoituksiin teemme sen ja miten suojaamme tietojasi. Tietosuojaseloste koskee sinua jäsenenä ja tietyin osin myös niitä verkkosivustomme vierailijoita jotka eivät ole jäseniämme.

Sisällysluettelo

  1. Soveltamisala
  2. Mitä tietoja kerätään
  3. Evästeet ja verkkoseuranta
  4. Konversiomittaus Facebookin konversiopikselillä
  5. Jakaminen
  6. Tietojen käyttö
  7. Tietoturva ja tietojen edelleen luovuttaminen
  8. Tietosuojaan perustuvat oikeutesi ja yhteystiedot

1. Soveltamisala

Tämä seloste koskee osoitteessa http://www.cashbackworld.com ladattavissa olevaa verkkosivustoa. Huomaa, että siinä viitataan muihin Cashback World -sivustoihin, myös muiden maiden sivustoihin, joita voivat koskea näistä poikkeavat tietosuojasäännöt.

Tietosuojalainsäädännön mukainen rekisterinpitäjä

myWorld Finland Oy,
Äyritie 18
01510 Vantaa
service.fi (at) cashbackworld.com

Tietosuojavastaava

Peter Oskar Miller
HXS GmbH
Millergasse 3
1060 Vienna, Austria
data.protection (at) myworld.com

Verkkosivustojemme edelleen kehittämisen ja palvelujemme parantamisen myötä saattaa olla tarpeen täydentää tätä tietosuojaselostetta. Siinä tapauksessa ilmoitamme sinulle tästä etukäteen ja pyydämme tarvittaessa erillisen suostumuksesi.

2. Mitä tietoja kerätään

Käsittelemiimme henkilötietoihin ja yritysten tietoihin kuuluvat kaikki tiedot henkilökohtaisista suhteista tai asiasuhteista, jotka saamme sinusta Cashback World -ohjelman jäsenyytesi yhteydessä tai osallistuessasi Cashback World ohjelmaan yhteistyöyrityksenä tai Cashback Solutions tilauksesi yhteydessä ja jotka voidaan kohdistaa välittömästi tai välillisesti sinuun (esim. jäsennumerosi tai yhteistyöyrityksen tunnuksesi kautta). Näitä ovat jäsentunnuksesi, koko nimesi, arvonimesi, sukupuolesi, syntymäaikasi, postiosoitteesi, osoitekoordinaattisi (pituus- ja leveysaste), puhelinnumerosi, faksinumerosi, sähköpostiosoitteesi, pankkiyhteystietosi. Lisäksi käsittelemme seuraavia tietoja: yhteistyöyrityksen tunnus, yrityksen nimi, perustamisajankohta, yrityksen rekisteritunnus, yrityksen osoite, mahdolliset sivuliikkeet, verotustunnus, laskutukseen käytettävä sähköpostiosoite, faksinumero, yrityksen verkkosivusto, toimiala, myyntiä koskevat tiedot, pankkiyhteystiedot, yrityksen yhteyshenkilön tiedot (etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, syntymäaika ja puhelinnumero), tilatut Cashback Solutions -tuotteet sekä muut tilatut tuotteet.

3. Evästeet ja verkkoseuranta

Verkkosivustoillamme käytetään niin sanottuja evästeitä. Ne ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka sijoitetaan tietokoneellesi ja voidaan taas hakea sieltä. Evästeiden tarkoituksena on mahdollistaa kirjautumisesi palveluihimme ja personoida verkkonäkymääsi.

Voit käyttää osaa verkkotarjonnasta ilman rekisteröitymistä tai sisäänkirjautumista. Siinäkin tapauksessa kerätään automaattisesti tiettyjä tietoja tilastollisen datan keräämiseksi verkkotarjontamme käytöstä ja tehokkuudesta ja sen sopeuttamiseksi käyttäjiemme tarpeisiin. Siksi keräämme ja käsittelemme tietoja IP-osoitteestasi, vierailusi ajankohdasta ja kestosta, vierailujesi lukumäärästä, lomakkeiden käytöstä, hakuasetuksistasi, näyttöasetuksistasi ja suosikkiasetuksistasi verkkosivustollamme. Evästeiden tallennusaika vaihtelee. Käytämme pääasiassa evästeitä, jotka poistuvat automaattisesti, kun vierailusi verkkosivustollamme päättyy (istuntokohtaisia evästeitä). Kirjaamme protokollaan jokaisen verkkosivustomme latauksen ja jokaisen verkkosivustolla olevan tiedoston haun. Asettamiemme evästeiden tarkoituksena on yksinomaan tietojen saaminen, ja mWS myWorld Solutions AG, Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz käyttää niitä kerättyjen tietojen analysointiin myWorld Finland Oy:n, Äyritie 18, 01510 Vantaa, toimeksiannosta.

Käytämme JavaScriptiä todetaksemme käyttötapasi verkkosivustollamme ja sopeuttaaksemme verkkopalvelujamme käyttäjiemme tarpeisiin. Tällöin selvitämme selaintyyppisi, sijaintisi, käyttösi ajankohdan ja keston, URL:n ja sivun nimityksen sekä linkitetyn verkkosivuston. Voit estää tämän selvittämisen poistamalla JavaScriptin käytöstä suoraan selaimessasi.

Lisäksi käytämme seuraavia työkaluja:

Google Analytics

Tämä on Google Inc.:n, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA, jäljempänä ”Googlen” verkkoanalyysityökalu, jonka tarkoituksena on selvittää verkkotoimintasi sivustollamme sekä selvittää, kuinka moni käyttäjä vierailee verkkosivustollamme ja kuinka usein mitäkin sivustomme sisältöä katsotaan. Analysointi tapahtuu anonyymisti. Google Analyticsin evästeet (gat_UA-102544931-1: Google Analytics Universal Tracking, _ga: Google Analytics Universal Tracking, __gid: Google Analytics Universal Tracking) siirretään tavallisesti Googlen palvelimelle Yhdysvalloissa ja tallennetaan sinne, mukaan luettuna Google Analyticsin IP-osoitteen anonymisointityökalu ja käyttäjätiedot. Lisätietoja tästä on osoitteessa https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de. Google Analytics tarjoaa mahdollisuuden estää tietojen keräys osoitteessa https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Piwik Open Analytics Plattform

Tällä selvitämme verkkotoimintasi sivustollamme sekä sen, kuinka moni käyttäjä vierailee internet-sivustollamme ja kuinka usein mitäkin sivustomme sisältöä katsotaan. Analysointi tapahtuu anonyymisti. Evästeet tallennetaan tietokoneellesi. Lisätietoja tästä on osoitteessa https://piwik.org/faq/.

Google AdWords

Tämän tarkoituksena on verkkosivustolle tehtyjen vierailujen tallentaminen mainostarkoituksiin (uudelleenmarkkinointi) Googlessa ja Google Display -verkostossa. Verkkosivustolla vieraillessasi selaimesi tallentaa evästeitä (IDE: Google AdWords Cookie), joiden avulla sinut voidaan tunnistaa vierailijana uudelleen, kun haet verkkosivuja, jotka kuuluvat Googlen mainosverkostoon. Näillä sivustoilla sinulle saatetaan esittää mainoksia, jotka liittyvät aiemmin muilla verkkosivustoilla hakemiisi sisältöihin, jos niillä käytetään Googlen uudelleenmarkkinointitoimintoa. Voit kieltää Google AdWordsin tietojen keräämisen osoitteessa http://www.google.com/settings/ads.

Google AdWordsin konversioseuranta

Tällä laadimme konversiotilastoja, joilla mitataan verkkomainoskampanjoidemme tehokkuutta. Konversioseurannan eväste (IDE: Google AdWords Cookie) asetetaan, kun käyttäjä napsauttaa Googlen näyttämää ilmoitusta. Henkilötietoja tai yritysten tietoja ei Googlen tietosuojamääräysten mukaan käsitellä. Jos et halua osallistua seurantaan, voit estää tämän käytön poistamalla käytöstä Googlen konversioseurannan evästeen verkkoselaimesi käyttöasetuksista.

Salesforce Marketing Cloud

Tällä tallennamme käyttäytymisesi verkkosivustollamme optimoidaksemme tarjontaamme. Selvitämme sen avulla, kuinka moni käyttäjä vierailee verkkosivustollamme ja kuinka usein mitäkin sivustomme sisältöä katsotaan. Analysointi tapahtuu anonyymisti, ja sitä käytetään ennakoivan älykkyyden avulla automaattisesti tarjonnan esittämisen parantamiseksi. Rekisteröityjen jäsenten käyttäjäkohtainen käyttäytyminen verkkosivustolla tallennetaan käyttäjäkokemuksen parantamiseksi ja merkityksellisten sisältöjen näyttämiseksi. Salesforcen evästeet siirretään tavallisesti Salesforcen palvelimelle Yhdysvaltoihin ja tallennetaan sinne.

Microsoft Application Insights

Application Insights on Microsoftin palvelu, jonka avulla pystymme seuraamaan ja parantamaan verkkosivuston suorituskykyä ja käytettävyyttä. Palvelu tallentaa ja analysoi anonymisoituja telemetriatietoja (sivun katselukertojen lukumäärä, sivun latausajat, havaitut poikkeukset ja AJAX-riippuvuuksien seuranta). Evästeet (-ai_user, ai_session) siirretään tavallisesti Microsoftin palvelimelle Yhdysvalloissa ja tallennetaan sinne.

Hotjar

Kun vierailet verkkosivustollamme, keräämme vierailustasi ei-henkilökohtaista tietoa, kuten tavanomaisia internetin lokitietoja ja tietoja toiminnastasi. Näin voimme tarjota sinulle paremman käyttäjäkokemuksen, tunnistaa mieltymyksesi, tehdä vianmäärityksen ongelmatilanteissa, analysoida trendejä ja kehittää verkkosivustoamme.

Käyttämästäsi laitteesta ja selaimesta saatetaan kerätä seuraavat tiedot: laitteen IP-osoite (selvitetään ja tallennetaan anonymisoidussa muodossa), laitteen näytön resoluutio, laitteen tyyppi (laitteen yksilölliset tunnistetiedot), käyttöjärjestelmä, selaimen tyyppi, maantieteellinen sijainti (vain maa) ja ensisijainen verkkosivuston kieliversio.

Toiminnastasi käyttäjänä kerätään seuraavat tiedot: hiiritapahtumat (liikkeet, sijainti ja klikkaukset) ja näppäinpainallukset.

Hotjar suorittaa myös otantaa kävijöiden joukosta, jolloin se tallentaa verkkosivustoltamme kerättyjä tietoja: sivustollemme viitannut URL-osoite ja verkkotunnus, kävijän avaamat sivut, maantieteellinen sijainti (pelkkä maa), ensisijainen verkkosivuston kieliversio sekä päivämäärä ja kellonaika, jolloin verkkosivuston sivuilla vierailtiin.

Voit milloin tahansa kieltää Hotjaria keräämästä tietoja vierailustasi verkkosivustollamme siirtymällä sivulle https://www.hotjar.com/opt-out ja valitsemalla ”Disable Hotjar”.

Käytetyissä analyysityökaluissa kuvattujen evästeiden lisäksi käytetään seuraavia evästeitä:

eväste laatija tarkoitus/toiminta
Language Cashbackworld Tämä eväste tallentaa käyttäjän kieliasetuksen.
cookiesession1 Cashbackworld Tämä eväste auttaa HTTP-pyyntöjen kuormituksen jakamisessa verkkoinfrastruktuurissa.
authSession  

Cashbackworld
Evästeet, joka asetetaan istunnon keston ajaksi ja jotka sisältävät istuntotunnuksen.
authToken  

Cashbackworld
Autentisointieväste, joka asetetaan uusille käyttäjille heidän tunnistamisekseen.
LyoToolbar_SessionID  

Cashbackworld
Tätä evästettä käytetään viestintään Cashback barin kanssa.
lyo_AT_cookie_privacystatement  

Cashbackworld
Tällä evästeellä seurataan sitä, onko verkkosivuston käyttäjä sallinut evästeiden käytön.
 

__RequestVerificationToken
 

Cashbackworld
Väärennöksiltä suojaava token-eväste, jonka tarkoituksena on estää CSRF-hyökkäyksiä.

Huomaa, että tavallisimmissa internet-selaimissa on vakioasetuksena evästeiden hyväksyminen. Voit muuttaa selaimesi asetuksia myös niin, että estät kaikkien tai tiettyjen evästeiden käytön tai että sinulta kysytään ennen uuden evästeen vastaanottamista. Useimmissa selaimissa saat tätä koskevat ohjeet valikkoriviltä löytyvästä ohjevalikosta. Siitä saat myös ohjeet jo vastaanotettujen evästeiden poistamiseen.

Huomaa, että et ehkä voi käyttää kaikkia sivustojemme toimintoja, jos et hyväksy evästeitä tai joitakin niistä.

Käyttämällä verkkosivustoamme (tai tarvittaessa antamalla erikseen hankkimamme suostumuksen) ilmaiset suostumuksesi siihen, että edellä mainittuja evästeitä ja työkaluja saa käyttää.

4. Konversiomittaus Facebook-pikselillä

Käytämme sinun suostumuksellasi verkkosivustollamme Facebook Inc.:n, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (”Facebook”) ”Facebook-pikseliä” (fr: Facebook Cookie for Opt-Out identification). Se on eväste, toisin sanoen pieni tekstitiedosto, joka sijoitetaan tietokoneellesi ja joka voidaan taas hakea sieltä. Sen avulla käyttäjien toimintoja voidaan seurata, kun he ovat nähneet Facebook-mainoksen tai napsauttaneet sitä. Näin voimme seurata Facebook-mainosten tehoa tilastollisiin ja markkinatutkimuksen tarkoituksiin. Tällä tavoin hankitut tiedot ovat meille anonyymejä, eikä niistä siis voida päätellä käyttäjien henkilöllisyyttä. Facebook kuitenkin tallentaa ja käsittelee tietoja, niin että yhteys kyseiseen käyttäjäprofiiliin on mahdollinen ja Facebook voi käyttää tietoja omiin mainostarkoituksiin Facebookin tietokäytännön (https://www.facebook.com/about/privacy/) mukaisesti. Voit sallia Facebookille ja sen kumppaneille mainosten esittämisen Facebookissa ja sen ulkopuolella. Tätä tarkoitusta varten voidaan lisäksi asentaa eväste tietokoneellesi. Käyttämällä verkkosivustoa ilmoitat hyväksyväsi konversiopikselin käytön.

5. Jakaminen

Verkkosivustolle on sijoitettu seuraavien organisaatioiden jakamispainikkeet: Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA, XING, jonka ylläpitäjä on XING AG, Dammtorstraße 30, 20354 Hampuri, Saksa, LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA, Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA, sekä GooglePlus, jonka ylläpitäjä on sosiaalinen verkosto Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States. Lisäksi sivustoon on integroitu viestien jakamispainike. Jakamispainikkeet tunnistaa kunkin palvelun logosta.

Kaikki jakamispainikkeet on integroitu tietosuojavaatimusten mukaisesti. Suora yhteys selaimesi ja sosiaalisen verkoston ylläpitäjän palvelimen välille vasta (ja vain silloin), kun napsautat kyseistä jaa-painiketta verkkosivustolla. Mainittujen sosiaalisten verkostojen ylläpitäjien mukaan sosiaaliset verkostot eivät kerää henkilötietoja tai yritysten tietoja, kun et ole kirjautuneena kyseisiin sosiaalisiin verkostoihin, ellei kyseistä jaa-painiketta napsauteta. Vain sisäänkirjautuneilta jäseniltä kerätään ja käsitellään tällaisia tietoja, muun muassa IP-osoite. Jos et halua sivustollamme vierailun ja kyseisen sosiaalisen verkoston käyttäjätilisi välille syntyvän yhteyttä, kirjaudu ulos kyseisestä sosiaalisesta verkostosta.

Huomautamme tässä kohden, että sivuston tarjoajina emme saa tietoa välitettävien tietojen sisällöstä emmekä siitä, miten sosiaaliset verkostot käyttävät niitä. Lisätietoja siitä, miten sosiaaliset verkostot käyttävät tietoja, saat mainittujen sosiaalisten verkostojen tietosuojaselosteista.

6. Tietojen käyttö

Käytämme henkilötietojasi ja yritysten tietoja yksinomaan lain määräysten mukaisesti. Keräämme ja käsittelemme Cashback World -jäseneksi rekisteröitymisesi yhteydessä, yhteistyöyritykseksi rekisteröitymisesi yhteydessä ja Cashback World -ohjelmaan osallistumisesi aikana käyttöömme antamiasi henkilötietoja ja yritysten tietoja yksinomaan täyttääksemme sopimusvelvoitteemme sinua kohtaan (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta). Jos et luovuta meille näitä tietoja, emme voi tehdä kanssasi sopimusta. Käytämme lisäksi tietojasi siinä tapauksessa, että se on tarpeen lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohta). Tämän lisäksi käytämme henkilötietojasi tai yritysten tietoja ainoastaan siinä tapauksessa ja siltä osin kuin olet antanut meille nimenomaisen suostumuksen (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta).

Käytämme tietojasi esimerkiksi viestintään kanssasi, henkilöllisyytesi todentamiseen ja siihen, että voimme antaa käyttöösi henkilökohtaisen kirjautumisalueesi sivustollamme, jotta voimme käsitellä yhteydenottojasi ja tilauksiasi ja antaa käyttöösi palvelujamme. Lisäksi käytämme tietojasi selvittääksemme sinulle kuuluvat Cashback World -ohjelman perusteella kuuluvat ostoedut ja tilittääksemme ne sinulle sekä luodaksemme sovittujen katteiden mukaisia laskuja.

Jos olet antanut meille erillisen suostumuksen, käytämme tietojasi antamasi suostumuksen rajoissa lisäksi esimerkiksi tiedottaaksemme sinulle yhteistyöyritystemme ja B2B-yhteistyöyritysten tarjouksista ja kampanjoista. Voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi, jolloin tietojen käsittely ei peruutuksen jälkeen enää ole mahdollista.

Säilytämme henkilötietojasi ja yritystäsi koskevia tietoja niin kauan kuin välillämme on liikesuhde tai pidempään, jos lakisääteiset yhtenäistetyt säilytysajat sitä edellyttävät tai jos tarvitsemme tietoja viranomaismenettelyn yhteydessä.

7. Tietoturva ja tietojen edelleen luovuttaminen

Tietojemme suojaamiseksi käytämme muun muassa salattua tiedonsiirtoa (SSL-salaus), palomuureja, tunkeutumisenesto-ohjelmia ja muita nykyisen tekniikan tason mukaisia turvatoimia. Sähköpostiviestinnässä voimme taata tietojen turvallisuuden vain tekniikan nykyisen tason mukaisesti.

Henkilötietojasi ja yritysten tietoja käyttää rekisterinpitäjänä sekä jäsenten ja yhteistyöyritysten sopimuskumppanina ja tietojen käsittelystä vastaavana osapuolena myWorld Finland Oy, joka käyttää mWS myWorld Solutions AG:tä käsittelyssä palveluntarjoajana. Henkilötietosi ja yritysten tiedot voidaan kuitenkin välittää/luovuttaa muille palveluntarjoajille sekä muille myWorld-konserninyrityksille.:

Käytämme tiettyjä palveluntarjoajia palvelujemme hallinnoimiseen, sinun kanssasi viestimiseen sekä verkkosisältömme hallinnoimiseen. Vakuutamme, että valitsemme palveluntarjoajat huolellisesti taataksemme lain mukaisen ja turvallisen tietojenkäsittelyn. Lisäksi olemme velvoittaneet palveluntarjoajat käyttämään henkilötietoja ja yritysten tietoja vain ohjeidemme mukaan käyttötarkoituksen sekä Suomen ja Euroopan unionin tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Palveluntarjoajien muunlainen tietojen hyödyntäminen ei tule kysymykseen.

Lisäksi luovutamme henkilötietosi ja yritysten tiedot edelleen myWorld-konsernin sisällä siten, että takaamme tarvittavat tietoturvatoimet, mikäli tämä on välttämätöntä Cashback World ohjelman, yhteistyöyritykseltä tehtyjen ostosten kirjaamisen, ostoksiin perustuvien jäsenetujen laskemisen sekä sovittujen katteiden laskemisen ja laskuttamisen toteuttamiseksi. myWorld-konsernin yhtiöt ovat myös antaneet meille sitoumuksensa siitä, että ne käyttävät henkilötietojasi ja yritysten tietoja vain kulloiseenkin konkreettiseen tarkoitukseen ja Suomen ja Euroopan unionin tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Palveluita, joita asia koskee, ovat erityisesti seuraavat: yhteydenotto sähköisillä viesteillä (esim. sähköposti, tekstiviesti tai push-sähköpostiviesti), faksitse, puhelimitse tai kirjeitse yhteistyöyritysten ja B2B-yhteistyöyritysten tuotteista ja kampanjoista tiedottamiseksi, kiinnostuksen kohteitasi vastaavan tarjonnan tunnistaminen, tyytyväisyystutkimusten toteuttaminen, suorien yhteydenottokanavien ylläpitäminen sekä tapahtumien käsittely. Välitämme yhteistyöyrityksille ja B2B-yhteistyöyrityksille henkilötietoja, mikäli se on välttämätöntä konkreettisen palvelun tuottamiseksi sinulle tai jos annat meille siihen nimenomaisen suostumuksesi ja siinä määrin kuin se on välttämätöntä. Yhteistyöyritykset ja B2B-yhteistyöyritykset ovat puolestaan antaneet meille sitoumuksensa siitä, että ne käyttävät henkilötietojasi ja yritysten tietoja vain kulloiseenkin konkreettiseen tarkoitukseen ja Suomen ja Euroopan unionin tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

myWorld-konserni toimii kansainvälisesti. Liiketoimintamme, johtorakenteemme ja tekninen infrastruktuurimme ylittävät maiden rajat. Voimme näin ollen välittää henkilötietosi ja yritysten tiedot muille myWorld-yrityksille ulkomailla, jos se on tarpeen Cashback World ohjelman, yhteistyöyritykseltä tehtyjen ostosten kirjaamisen, ostoksiin perustuvien jäsenetujen laskemisen sekä sovittujen katteiden laskemisen ja laskuttamisen toteuttamiseksi. Henkilötietojesi ja yritysten tietojen välittämiseen Euroopan talousalueen jäsenvaltioihin, Sveitsiin ja muihin maihin, joissa on asianmukainen tietosuojan taso, ei tarvita lisäsuostumusta. Mikäli henkilötietosi ja yritysten tiedot on kuitenkin tarkoitus välittää muihin kuin edellä mainittuihin maihin, ilmoitamme asiasta sinulle ja noudatamme tietenkin soveltuvia tietosuojamääräyksiä, toteutamme riittävät suojatoimet ja varmistamme, että sinulla on mahdollisuus käyttää oikeuksiasi ja oikeussuojakeinojasi.

Emme luovuta henkilötietojasi ja yritysten tietoja muille kuin edellä mainituille yhteistyöyrityksille, B2B-yhteistyöyrityksille, palveluntarjoajille ja myWorld-yhtiöille, paitsi jos olet antanut meille suostumuksesi siihen tai jos siihen on lakisääteinen velvollisuus.

8. Tietosuojaan perustuvat oikeutesi ja yhteystiedot

Sinulla on oikeus saada tietoa siitä, mitä sinua koskevia henkilötietoja ja yritysten tietoja käsittelemme. Sinulla on myös oikeus pyytää tietojen oikaisua, poistamista tai käsittelyn rajoittamista. Lisäksi sinulla on oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä ja oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (mikä tarkoittaa, että sinulla on oikeus saada tietosi jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneluettavassa muodossa).

Jos epäilet, että sinua koskevien henkilötietojen tai yritysten tietojen käsittely on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen vastaista, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle (www.tietosuoja.fi) tai jonkin toisen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle.

Jos henkilötietojesi tai yritysten tietojen käyttö tällä verkkosivustolla perustuu antamaasi suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa näiden tietojesi käsittelyä koskeva suostumuksesi milloin tahansa tulevaisuuden osalta syitä ilmoittamatta. Peruuttaminen merkitsee, että tietojen käsittelyn jatkaminen ei ole sallittua. Mahdollinen peruutus on lähetettävä kirjallisesti (kirjeellä, faksilla tai sähköpostilla) seuraavaan osoitteeseen:

myWorld Finland Oy
Äyritie 18, 01510 Vantaa
Faksi: +358 29 3400 639
Sähköposti: service.fi (at) cashbackworld.com

Käytä näitä yhteystietoja myös silloin, jos sinulla on kysyttävää tietojesi käytöstä tai jos haluat tietoa tietosuojaa koskevien oikeuksiesi käytöstä.

[/tm_pb_toggle][/tm_pb_column][/tm_pb_row][/tm_pb_section]